Porozmawiajmy o różnorodności | Jan Gawroński | TEDxKids@AcademyInternational

image

You must need to login..!

Description

video
Jan Gawroński ma 13 lat. Swoim wystąpieniem pokazuje, jak można żyć z autyzmem i codziennie robić krok dalej. Marzy o tym, aby na świecie było ciszej. Już zaplanował swoją przyszłość i wie, że kiedyś będzie kardiologiem. Janek aktywnie pomaga innym oraz interweniuje w ważnych sprawach, jak np. dyskryminacja. Jak sam mówi o sobie, “robi słowa o autyzmie”: jeździ na konferencje i szkolenia, dużo rozmawia z ludźmi i opowiada im o tym, jak osoba autystyczna odbiera świat.
Jan Gawroński is 13 years old. His speech on stage shows how to live with autism and take a an additional step each day. He dreams of a silent world. His future is clear to him and he knows that he will someday be a cardiologist. Janek actively helps others and intervenes in important matters, for example; discrimination. As he likes to say about himself “he is a voice of autism”: he goes to conferences and workshops, talks with a lot of people and tells them how an autistic person perceives the world. Jan Gawroński ma 13 lat. Swoim wystąpieniem pokazuje, jak można żyć z autyzmem i codziennie robić krok dalej. Marzy o tym, aby na świecie było ciszej. Już zaplanował swoją przyszłość i wie, że kiedyś będzie kardiologiem. Janek aktywnie pomaga innym oraz interweniuje w ważnych sprawach, jak np. dyskryminacja. Jak sam mówi o sobie, “robi słowa o autyzmie”: jeździ na konferencje i szkolenia, dużo rozmawia z ludźmi i opowiada im o tym, jak osoba autystyczna odbiera świat. #academyinternational #goingbeyond #tedxkidsacademyinternational #tedxkids

Jan Gawroński is 13 years old. His speech on stage shows how to live with autism and take a an additional step each day. He dreams of a silent world. His future is clear to him and he knows that he will someday be a cardiologist. Janek actively helps others and intervenes in important matters, for example; discrimination. As he likes to say about himself “he is a voice of autism”: he goes to conferences and workshops, talks with a lot of people and tells them how an autistic person perceives the world. #academyinternational #goingbeyond #tedxkidsacademyinternational #tedxkids This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at https://www.ted.com/tedx <br> <h3>Auto Generated Captions</h3>

Leave a Reply

Foolstube

FREE
VIEW